Groepen

Het werken in groepen met kinderen heeft de volgende voordelen:

 

 • Erkenning. ‘Ik ben niet de enige’

 • Sociaal contact met elkaar

 • De kinderen kunnen oplossingen uitwisselen met elkaar

Sociale vaardigheidstraining

Uw kind heeft sociale vaardigheden nodig om op een positieve manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Leeftijdsgenoten vinden kinderen die sociaal vaardig zijn aardiger. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ervaren sneller problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn. Daarnaast leren kinderen van elkaar in het sociale contact.

 

 

Wat leert mijn kind in de training?

Uw kind leert bijvoorbeeld:

 • Manieren om te reageren

 • Luisteren en vragen stellen

 • Beter samen te werken en samen te spelen

Onderwerpen in de training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Communicatie, praten en houding

 • Luisteren naar iemand en praten met iemand

 • Zeggen wat je vindt

 • Omgaan met pesten en ruzies oplossen

 • Zeggen wat je voelt

 • Contact maken

Training voor kinderen met overgewicht

Gezond eten en voldoende bewegen

In Nederland heeft zo’n 15 procent van alle kinderen overgewicht. Dat is ongeveer 1 op de 7.

Alle kinderen met overgewicht hebben baat bij een gezond eet- en beweegpatroon. Het programma bestaat uit twaalf coaching sessies verspreid over de duur van een half jaar.

We streven niet naar gewichtsverlies maar streven ernaar dat ze een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelen dat ze voor de rest van hun leven kunnen toepassen en dat zorgt ervoor dat het gewicht niet toeneemt tot het past bij de leeftijd van het kind.

 

 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Voorlichting geven over een gezond eet- en leefpatroon

 • Optimaliseren van de motivatie

 • Een gezond eet- en bewegingspatroon ontwikkelen

 • Oefeningen voor leuke bewegingsmomenten die kinderen

 • ook thuis kunnen toepassen

 • Oefeningen voor het beter omgaan met maaltijden

 

 

De trainingen beginnen we met een intakegesprek.
 
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus starten. U kunt uw kind aanmelden via de aanmeldknop of door een e-mail te sturen naar mir4kids@outlook.com.