Individuele hulp

Kindercoaching en Counseling

Kindercoaching en counseling is laagdrempelig en zonder wachttijden. Je kunt gelijk beginnen.

Kindercoaching

Bij coaching ligt de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsverandering in werking zetten, gedachten onderzoeken en het veranderen van de omgeving.

Counseling

Bij counseling ligt de focus op wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden om vervolgens met coaching aan de toekomst te kunnen werken.

Kennismaking

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we kort de hulpvraag/wens waarbij ik mijn werkwijze toelicht. Bij een wederzijdse klik maken we een afspraak voor een intake gesprek en stuur ik je een vragenlijst toe.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de thema’s die spelen bij het kind en/of het gezin. Hiermee zullen we dieper ingaan op de hulpvraag en wens, waarbij het doel voor het traject opgesteld wordt. Tot slot maken we een afspraak voor een eerste coachsessie met uw kind. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de thema’s, de hulpvraag en het doel. Coaching is maatwerk en daarom zal ik het aantal sessies afhankelijk van de voortgang van het kind samen met jullie afstemmen. Mocht tijdens de coaching blijken dat er meer of minder sessies nodig zijn, bespreken we dit vroegtijdig.

Coachsessies

Tijdens de eerste coachsessie zal ik ook de wensen, behoeften en vragen van het kind zelf bespreken.

En van daaruit de hulpvraag van het kind formuleren. 

In een sessie van maximaal 60 minuten wordt oplossingsgericht gewerkt met diverse werkvormen zoals:

Rationeel Emotieve Therapie (RET), rollenspel, verhalend coachen en gesprekstekeningen. Daarnaast tekenen we, gaan we kleien, net wat jouw kind het liefste doet.

Tussentijdse evaluatie

Een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden na 4 sessies. Indien blijkt dat we het doel hebben bereikt, ronden we het traject af en zien we deze evaluatie als een eindevaluatiegesprek.